Xe 7 chỗ

THUÊ XE TỰ LÁI BMW

THUÊ XE TỰ LÁI BMW

Thương hiệu: BMW

Giá thuê: 3.000.000 vnđ - 1.200.000vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI SONATO

THUÊ XE TỰ LÁI SONATO

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 900.000 vnđ - 1.300.000 vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI INNOVA

THUÊ XE TỰ LÁI INNOVA

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.200.000vnđ -1.500.000 vnđ