Thuê Xe dịch vụ cưới hỏi

THUÊ XE TỰ LÁI MERCEDES

THUÊ XE TỰ LÁI MERCEDES

Thương hiệu: Mercedes Benz

Giá thuê: 2.500.000 vnđ - 8.000.000vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI HONDA

THUÊ XE TỰ LÁI HONDA

Thương hiệu: Honda

Giá thuê: 600.000 vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI INNOVA

THUÊ XE TỰ LÁI INNOVA

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.200.000vnđ -1.500.000 vnđ