Cho thuê xe

THUÊ TÀU DU LỊCH PHÚ QUỐC

THUÊ TÀU DU LỊCH PHÚ QUỐC

Thương hiệu: HÃNG TÀU HỒNG NGUYÊN

Giá thuê: GIÁ TỪ : 2.000.000VNĐ - 4.000.000VNĐ

THUÊ CANO 4 ĐẢO DU LỊCH PHÚ QUỐC

THUÊ CANO 4 ĐẢO DU LỊCH PHÚ QUỐC

Thương hiệu: HÃNG CANO TY VY

Giá thuê: GIÁ TỪ 1.600.000VNĐ - 2.500.000VNĐ

THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ PHÚ QUỐC

THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ PHÚ QUỐC

Thương hiệu: UNIVERSE-

Giá thuê: GIÁ TỪ : 1.800.000vVNĐ - 2.500.000VNĐ

THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ PHÚ QUỐC

THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ PHÚ QUỐC

Thương hiệu: SAMCO

Giá thuê: GIÁ TỪ : 1.500.000VNĐ - 1.800.000VNĐ

THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ PHÚ QUỐC

THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ PHÚ QUỐC

Thương hiệu: Honda

Giá thuê: GIÁ TỪ : 1.300.000VNĐ - 1.600.000VNĐ

THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ PHÚ QUỐC

THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ PHÚ QUỐC

Thương hiệu: Ford

Giá thuê: GIÁ TỪ : 1.000.000VNĐ - 1.600.000VNĐ

THUÊ XE TỰ LÁI MAZADA CX-5

THUÊ XE TỰ LÁI MAZADA CX-5

Thương hiệu: Mazda

Giá thuê: 1.200.000 vnđ - 3.200.000vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI BMW

THUÊ XE TỰ LÁI BMW

Thương hiệu: BMW

Giá thuê: 3.000.000 vnđ - 1.200.000vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI SONATO

THUÊ XE TỰ LÁI SONATO

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 900.000 vnđ - 1.300.000 vnđ

THUÊ XE TỰ LÁI MERCEDES

THUÊ XE TỰ LÁI MERCEDES

Thương hiệu: Mercedes Benz

Giá thuê: 2.500.000 vnđ - 8.000.000vnđ

1 2